Написання наукової статті

Наукова стаття обов'язково повинна включати в себе:

  • найменування;
  • анотацію (бажано українською і англійською);
  • ключові слова (бажано українською і англійською);
  • сам текст;
  • список літератури;
  • дані про автора (авторів чи співавторів): шифр спеціальності; контактні номери телефонів; назва ВНЗ і кафедри; вчений ступінь, звання; місце роботи; електронну адресу.

Написання наукових статей для подальшого розміщення в ресурсах, затверджених ВАК, будується на основі дисертації. У статті необхідно навести головні положення і висновки, викладені раніше в дисертації.

Треба постаратися при написанні статті, не використовувати деякі елементи вишукувань або дуже швидко й коротко пояснювати зазначену проблему, роблячи спроби описати всю дисертацію. Дієвим методом написання статті (ВАК) є оптимізація підпункту дисертації до розміру статті, за рахунок узагальнень і об'єднань в тезовій формі. У виданнях переліку ВАК необхідно публікувати аналітичний матеріал, висновки і результати заключних частин дисертації, де є Ваші дослідження, розробки тощо, а не банальний огляд джерел за тематикою досліджень. Вимоги до написання статей

Після того як стаття буде написана, необхідно перевірити її оригінальність з допомогою відповідних сервісів. Пам'ятайте, що необхідно прибрати посилання на інтернет - ресурси готових робіт.

З причини того, що в дослідженнях присутній теоретичний і емпіричний пласти знання, відповідно розрізняють теоретичні і практичні (емпіричні) статті.

Статті теоретичного характеру повинні містити в собі такі методи як деталізація, реплікація, розслідування, дедукцію, формалізацію, ідеалізацію, моделювання. Вирішальне значення мають логічно обґрунтовані закони і правила.

У свою чергу статті які отримані досвідченим шляхом хоча і включають в себе деякі теоретичні методи, але більше залежать від методик вимірювання, спостереження, узагальнення, експерименту і т. п.

Детальніше про виконання Вашої роботи: