Курсові роботи на замовлення

Наша компанія здійснює виконання курсових робіт на замовлення з різноманітних дисциплін в такому порядку:

  1. Вами надається постановка задачі (тематика Вашої роботи, а також методичні рекомендації, побажання керівника та інше);
  2. Далі Ваше завдання нами аналізується, оцінюється можливість і вартість виконання Вашої курсової роботи;
  3. Здійснюється пошук і аналіз відповідної літератури;
  4. Формується орієнтовна структура курсової роботи;
  5. Проводиться аналіз літератури згідно з тематикою дослідження;
  6. Інформація з джерел літератури згідно з тематикою досліджень узагальнюється і систематизується;
  7. надалі курсову роботу формують і вичитують;
  8. Готова курсова надається замовнику.

Форма замовлення

Написання роботи

Курсова робота на замовлення зазвичай складається з 25-50 сторінок аркушів формату А4, виконаних відповідно до таких вимог: 14 шрифт, 1,5 інтервал, стиль Таймс Нью Роман. Рідше зустрічається 12 шрифт.

Вибір тематики дослідження курсової роботи

Теми для курсових зазвичай пов'язані з основними нормами навчання. дослідження зазвичай здійснюється згідно тематики, яка розроблена Вашим Внз. Здійснити вибір теми краще за погодженням з нами, якщо це можливо. Часто в наявності можливості самостійного пропозиції теми або ж видозміни і уточнення назви.

 

Аналіз джерел літератури згідно з тематикою дослідження

Далі здійснюється аналіз джерел літератури. У разі потреби наші співробітники сформують приблизний список джерел літератури, на основі яких буде виконуватися Ваше замовлення. Іноді виконання курсової роботи (наприклад, з менеджменту, маркетингу, правознавства, філософії, педагогіки, соціології) передбачає задіяння спеціальних джерел літератури, тоді ми беремо їх за основу при роботі з Вашої курсової.

Компонування плану до роботи

План складають на основі опрацьованих джерел літератури.

У плані відображаються основні орієнтири досліджень. Після уточнення плану з викладачем починається виконання курсової роботи.

Формування та вичитування роботи

Курсову роботу на замовлення формують на основі матеріалів з джерел літератури, звітної документації організації.

У вступі зазначаються актуальність, мету і завдання роботи, а також предмет з об'єктом дослідження. Курсова робота відображаються новинки розглянутої тематики, а також актуальність її дослідження.

В основній частині повною мірою розкриваються теоретичні та методологічні аспекти дослідження, аналізуються підприємства, потрібні законодавчі акти та ін. У процесі наукового дослідження аналізуються проблеми і надаються висновки.

Висновок курсової роботи на замовлення в короткій формі виражає загальні висновки, а також рекомендації, які логічно випливають з виконаної роботи. В кінці курсової роботи на замовлення наводиться список опрацьованих літературних джерел.

При необхідності коригувань курсові роботи правляться відповідно до вимог наукового керівника. Супровід роботи здійснюється до остаточної здачі.

 

Детальніше про те, як здійснити:

________________________________________________________________________ _________