Написання рецензії на дипломну роботу

Рецензія на дипломну роботу – це документ, у якому міститься оцінка вашої дипломної роботи. Без рецензії вас не допустять до захисту. У рецензії міститься короткий аналіз дипломної роботи, ступінь її відповідності до існуючих вимог випускних кваліфікаційних робіт: виявляються переваги і недоліки і т. д. Для успішної здачі дипломної роботи вам необхідна така рецензія, яка створить саме сприятливе враження у членів атестаційної комісії.

Рецензент дипломної роботи - це дипломований спеціаліст з обраної вами спеціальності. Рецензент не повинен викладати на одній кафедрі разом з вашим науковим керівником. Великим плюсом буде наявність у вашого рецензента наукового ступеня кандидата або доктора наук. Як правило, рецензію пишуть керівники підприємств, установ (їх помічники), у яких ви проходили переддипломну практику. У цьому випадку дипломна робота, як правило, написана на прикладі діяльності цієї організації, або в ньому широко використовуються практичні матеріали діяльності цього підприємства (установи). В цьому випадку вашу випускну кваліфікаційну роботу оцінить фахівець, підпише її і завірити печаткою організації. Вам залишиться тільки забрати рецензію до дипломної роботи і йти готується до захисту.

Насправді, найчастіше, рецензію доводиться писати самому. Вас просять підійти вже з готовою рецензією, після чого рецензент поставить підпис і завірити її у відділі кадрів.

Загальна рекомендація при написанні рецензії до дипломних робіт – це відхід від загальних фраз, таких як: дуже хороша дипломна робота, студент виконав велику роботу, вирішив складну задачу, автор показав себе як справжній фахівець, зробив низку пропозицій, які мають практичне значення і т. п.

Умовно рецензію розділяють на такі частини – заголовок, вступна, основна частина та висновок.

Вступною частиною рецензії є актуальність тематики дипломної роботи.

Основною частиною є розбір часткових елементів дипломної роботи й виявлення її плюсів і мінусів (це більша частина рецензії на дипломну).

Висновком в рецензії є висновок по всій дипломній роботі: рекомендації щодо допуску до захисту і оцінка.

Завершальна частина рецензії на дипломну роботу закінчується підписом рецензента й печаткою організації.

Рецензія на дипломну роботу: вимоги до змісту

Обсяг рецензії на дипломну роботу 1-2 сторінки друкованого тексту на папері формату А4. Шрифт Times New Roman14 pt, міжрядковий інтервал – полуторний). Слово «РЕЦЕНЗІЯ» пишеться в центрі сторінки прописними (заголовними) літерами.